Τι είναι ο Επιμένων Ελληνικά και γιατί είναι Αναγκαίος

Τι είναι ο Επιμένων Ελληνικά και γιατί είναι Αναγκαίος

Τι είναι ο Επιμένων Ελληνικά και γιατί είναι Αναγκαίος

Ο ιστορικός, Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, στις τελευταίες τρεις δεκαετίες στηρίζει, προβάλλει και προωθεί τις ελληνικές επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες. Σήμερα, η προσπάθεια αυτή πιάνει τόπο, όσο ποτέ άλλοτε. Η μαζική στροφή των Ελλήνων καταναλωτών είναι γεγονός και αποδεικνύεται από έρευνες αλλά και την έμφαση που δίνουν οι επιχειρήσεις στην ελληνικότητά τους, αληθινή ή αμφιλεγόμενη.
Η έρευνα του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου όπως και του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και άλλων φορέων, διαπιστώνει τη μαζική στροφή στα ελληνικά προϊόντα και συγκεκριμένα:
– Οι 8 στους 10 καταναλωτές αγοράζουν ελληνικά.
– Το 93% θα συνεχίσει να αγοράζει ελληνικά προϊόντα και στο μέλλον.
– Το 79% ότι θα αυξήσει τον αριθμό των ελληνικών προϊόντων που αγοράζει.
– Το 50% πιστεύει ότι τα ελληνικά προϊόντα υπερέχουν σε ποιότητα έναντι των αντίστοιχων εισαγομένων.
– Το 48,97% θεωρεί ότι είναι και ασφαλέστερα
– Το 67,27% παρατηρεί το σήμα «Ελληνικό Προϊόν» στη συσκευασία.
– Το 83% πιστεύει ότι πρέπει να υπάρχει διακριτικό σήμα.
– Το 80,33% θεωρεί ότι βοηθά στη διατήρηση των θέσεων εργασίας.
Αυτή η στροφή των καταναλωτών σε εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες, έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από πολλούς που εμπορεύονται εισαγόμενα είδη, οι οποίοι απλώς επικολλούν μια ελληνική σημαία στις συσκευασίες των προϊόντων ή σε εμφανή σημεία της επιχείρησής τους. Επιπλέον,ορισμένοι επικαλούνται τον κωδικό 502 που αναγράφεται στις συσκευασίες προϊόντων και που κάθε άλλο παρά αποτελεί απόδειξη ελληνικότητας .
Για να αντιμετωπιστεί αυτή η παραπλάνηση και να ενισχυθεί περισσότερο η καταναλωτική στροφή στην εγχώρια παραγωγή, ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ, έχει δημιουργήσει ειδική υπηρεσία που χορηγεί Βεβαίωση Ελληνικής Επιχείρησης, με συγκεκριμένες προϋποθέσεις. ( βλ. σχετικά σε άλλο σημείο της παρούσας ιστοσελίδας).
Η Βεβαίωση Ελληνικής Επιχείρησης είναι ο μόνος ασφαλής τρόπος για να γίνουν ευδιάκριτα τα ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες για τον καταναλωτή και συνοδεύεται από ειδικές παροχές που αναφέρονται σε άλλο σημείο της ιστοσελίδας.Ο ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ χορηγεί επίσης Βεβαίωση Ελληνικής Επιχείρησης Παραδοσιακών Προϊόντων με ειδικές προϋποθέσεις ( βλ. σχετικά σε άλλο σημείο της παρούσας ιστοσελίδας)
Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι, σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι αναγκαία η στήριξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, των Ελλήνων επιχειρηματιών και εργαζόμενων. Αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες βοηθάμε την οικογένειά μας, τους συγγενείς, τους φίλους, τους δικούς μας ανθρώπους. Δίνουμε ανάσα ζωής στην ελληνική οικονομία. Στην Ελλάδα που όσο και αν κάποτε μας θυμώνει, της αξίζει να τη στηρίξουμε. Γιατί είναι η δική μας πατρίδα που έρχεται από πολύ παλιά και έχει δικαίωμα στο μέλλον.
Επιμένουμε Ελληνικά, δυνατά και λογικά
Αγοράζουμε ελληνικά, στηρίζουμε τη χώρα μας,
Μένουμε για διακοπές στην Ελλάδα, στηρίζουμε το σπίτι μας
Επιλέγουμε επιχειρήσεις, υπηρεσίες, προϊόντα που διαθέτουν τη
Βεβαίωση Ελληνικής Επιχείρησης και το σήμα του ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ.
Σκεφτείτε λογικά και αγοράστε ελληνικά