Ο “Επιμένων Ελληνικά” αποχαιρετά το ιδρυτικό και ενεργό του μέλος Μανώλη Γλέζο, σύμβολο ενότητας του Ελληνισμού

Ο “Επιμένων Ελληνικά” αποχαιρετά το ιδρυτικό και ενεργό του μέλος Μανώλη Γλέζο, σύμβολο ενότητας του Ελληνισμού

Ο “Επιμένων Ελληνικά” αποχαιρετά το ιδρυτικό και ενεργό του μέλος Μανώλη Γλέζο, σύμβολο ενότητας του Ελληνισμού

Η οικογένεια του Επιμένων Ελληνικά αποχαιρετά τον Μανώλη Γλέζο, ιδρυτικό μας μέλος, με σημαντική και ενεργό παρουσία στην ιστορική μας διαδρομή όπως και στην επαναδραστηριοποίησή μας τα τελευταία χρόνια.Σύμβολο της ενότητας του Ελληνισμού, ο Μανώλης Γλέζος έφυγε φτωχός σε υλικά αγαθά, αλλά πλούσιος από την αγάπη του κόσμου. Θα μείνει για πάντα μαζί μας.