Ανακοινώσεις

Ο Επιμένων Ελληνικά ανακοινώνει την έναρξη της δράσης για τη βράβευση ενός

Ποιοτικά ξεχωριστού ή καινοτόμου ελληνικού προϊόντος

Για το σκοπό αυτό καλούνται οι εγγεγραμμένες επιχειρήσεις στον Επιμένων Ελληνικά αλλά και οι φίλοι του φορέα μας, να υποβάλουν προτάσεις για προϊόντα ελληνικών επιχειρήσεων που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους, την καινοτομία ή και την ευρύτερη αποδοχή τους από το καταναλωτικό κοινό. Από τις προτάσεις θα επιλέγεται από το ΔΣ του ΕΕ ένα προϊόν που θα ανακοινώνεται και θα προβάλλεται ως το «Ελληνικό προϊόν του Μήνα»