Τι λένε οι Μύλοι Λούλη για αποθέματα και Covid.

Τι λένε οι Μύλοι Λούλη για αποθέματα και Covid.

Τι λένε οι Μύλοι Λούλη για αποθέματα και Covid.

Μπορεί η τρέχουσα κρίση να έχει οδηγήσει τους καταναλωτές στην αγορά προϊόντων αλεύρου –από τις 26/2 έως τις 3/5 οι πωλήσεις της κατηγορίας στα σούπερ μάρκετ αυξήθηκαν 106%- αυτό δεν σημαίνει όμως ότι οι αλευροβιομηχανίες περνούν την καταιγίδα, αβρόχοις ποσί.

Σίγουρα βρίσκονται σε καλύτερη μοίρα από εταιρείες που αναγκάστηκαν να αναστείλουν τη δραστηριότητά τους, όμως δεν γνωρίζουμε ακόμη, ποια είναι η επίπτωση στις B2B συναλλαγές τους με τους βιομηχανικούς τους πελάτες, το HORECA, τα αρτοποιεία και τα ζαχαροπλαστεία.

Η Μύλοι Λούλη, για το πρώτο τετράμηνο, αναφέρει πως δεν παρατηρήθηκε μείωση του κύκλου εργασιών της σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα ένα χρόνο πριν. Κάτι που αποδίδεται από τη διοίκηση του ομίλου στο γεγονός ότι δεν έχει εξάρτηση από πελάτες ή προμηθευτές, εσωτερικού ή εξωτερικού που να έχουν αναστείλει υποχρεωτικά την λειτουργία τους και δεν έχουν συνάψει συμβόλαια με πελάτες ή προμηθευτές τα οποία δεν μπορούν να εκτελεστούν.

Σημειώνει πάντως πως η διοίκησή της αξιολογεί τους κινδύνους και προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να ελαχιστοποιήσει τις επιπτώσεις της πανδημίας στα οικονομικά αποτελέσματα του ομίλου, να συνεχίσει απρόσκοπτα την υλοποίηση του στρατηγικού πλάνου 2019-2021 και να διασφαλίσει την επιχειρησιακή συνέχεια του.

Όσον αφορά στις εισπράξεις των απαιτήσεων, στην οικονομική έκθεση της, αναφέρει ότι δεν υπάρχουν σημαντικές καθυστερήσεις και δεν αναμένεται να δημιουργηθεί πρόβλημα ρευστότητας. Ενώ για τις δανειακές υποχρεώσεις της σημειώνει πως αποπληρώνονται κανονικά χωρίς καμία καθυστέρηση και οι όροι των δανείων τηρούνται. Σχετικά με τα αποθέματα του ομίλου, αυτά θεωρούνται, από τη διοίκησή του, επαρκή και δεν σημειώνονται ελλείψεις στην τροφοδοσία.

Πέρυσι ο τζίρος του ομίλου ανήλθε στα 107,73 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 9,12% σε σχέση με το 2018. Αν και ο τζίρος κινήθηκε ανοδικά καταγράφηκε μείωση 17,45% στις πωλούμενες ποσότητες καταναλωτικών προϊόντων. Η μείωση αυτή επηρέασε αρνητικά τις πωλήσεις των καταναλωτικών προϊόντων καθώς εμφάνισαν μείωση κατά 6,01% το 2019 σε σχέση με το 2018. Αντίθετα, στις πωλούμενες ποσότητες των παραγόμενων βιομηχανικών προϊόντων της υπήρξε αύξηση το 2019 κατά 2,89%. Η αύξηση αυτή οδήγησε σε συνολική αύξηση των πωλήσεων επαγγελματικών προϊόντων κατά 11,12% στον όμιλο και 11,8% στην εταιρεία.

Σε ότι αφορά τις πωλήσεις μειγμάτων για την αρτοποιία και την ζαχαροπλαστική ανήλθαν σε 8,74 εκατ. ευρώ αυξημένες κατά 15,70%. Τα EBITDA ανήλθαν στα 10,15 εκατ. ευρώ αυξημένα κατά 9,14%, τα Κέρδη προ Φόρων άγγιξαν τα 3,33 εκατ. ευρώ έναντι 0,60 εκατ. ευρώ και τα Καθαρά Κέρδη ανήλθαν στα 3,02 εκατ. ευρώ από 0,45 εκατ. ευρώ.

 

*Πηγή: Capital.gr

Add Comment0