Σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών Καπετανάκης Δ. και ΣΙΑ ΟΕ

Σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών Καπετανάκης Δ. και ΣΙΑ ΟΕ

Σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών Καπετανάκης Δ. και ΣΙΑ ΟΕ

Μεταξύ πολλών άλλων, υποδεχόμαστε στην οικογένεια του Επιμένων Ελληνικά την εταιρεία παραγωγής ζωοτροφών Καπετανάκης Δ. και ΣΙΑ ΟΕ που ανταγωνίζεται με επιτυχία τις διαρκώς αυξανόμενες εισαγωγές, σε έναν τομέα όπου η χώρα μας θα έπρεπε και πρέπει να πρωταγωνιστεί.

Η εταιρεία έχει δημιουργήσει ένα νέο σύγχρονο εργοστάσιο παραγωγής ζωοτροφών στην επαρχία Αμαρίου Ρεθύμνου στην Κρήτη με την βοήθεια της εξέλιξης στην αυτοματοποίηση και την τεχνολογία παραγωγής ζωοτροφών.Για τον ίδιο σκοπό δημιούργησε υποκατάστημα στο Ρέθυμνο στην πόλη του Ρεθύμνου το 2009

Η παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών από την εταιρεία στοχεύει στην εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων αλλά και των οικόσιτων εκτροφών με σκοπό την αύξηση ποσοτικών και ποιοτικών παραμέτρων στην παραγωγή κτηνοτροφικών προϊόντων (κρέας, γάλα).

Μέσα απο τα υποκ/ματα διάθεσης των ζωοτροφών η εταιρεία Καπετανάκης Δ. και ΣΙΑ, προσφέρει στους αγρότες εφόδια και εργαλεία σε συνεργασία με αξιόπιστες εταιρείες του χώρου.

Στο νέο εργοστάσιό της λειτουργούν 2 γραμμές παραγωγής. Η πρώτη παράγει τροφές σε μορφή πέλλετ και η δεύτερη συσκευάζει πρώτες ύλες και παράγει ζωοτροφές σε μείγμα. Οι ζωοτροφές σε πέλλετ και μείγματα καλύπτουν όλα τα παραγωγικά ζώα.