ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε.

ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε.

ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε.

Στα μητρώα του Επιμένων Ελληνικά έχει εγγραφεί και η δυναμική εταιρεία εξαγωγής τροφίμων ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. η οποία από το 1990 διακινεί ποιοτικά ελληνικά αγροτικά προϊόντα στο εσωτερικό της χώρας και τα εξάγει σε όλη την Ευρώπη και κυρίως στην Σερβία, στην ΠΓΔΜ, την Κροατία, στην Αλβανία, στην Πολωνία, στη Ρουμανία, στη Βουλγαρία, στην Αυστρία, στην Ουγγαρία, στην Ελβετία, στη Γερμανία, στη Σουηδία.

Η ΣΟΥΡΣΟΣ Α.Ε. έχει πετύχει να είναι μία από τις πιο σημαντικές οικονομικές μονάδες στην Πελοπόννησο. Εγγυάται στους προμηθευτές την κάλυψη των υποχρεώσεων πληρωμών αμέσως και αυτό της προσδίδει υψηλή αξιοπιστία στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, με αποτέλεσμα να την εμπιστεύονται ολοένα και περισσότεροι πελάτες.

Κάθε χρόνο η εταιρεία επενδύει σε μηχανήματα και άριστα εκπαιδευμένο προσωπικό, για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών και να ανταγωνιστούν με επιτυχία στην απαιτητική αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

Add Comment0