Σκοπός

Σήμερα όσο ίσως ποτέ άλλοτε η παρουσία του ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ είναι απαραίτητη. Σε μια χώρα που η οικονομία της προσπαθεί να ανακάμψει, οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν, και ο έλληνας πολίτης να διασφαλίσει τη δουλειά του, εμείς είμαστε δίπλα σας.


Ειδικότεροι σκοποί του φορέα είναι :

1. Η στήριξη και προβολή των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, των τεχνών και της πολιτιστικής μας κληρονομιάς και η προσέλκυση επενδύσεων.
2. Η στήριξη των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, μέσα στα πλαίσια των οδηγιών και κατευθύνσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδιαίτερα όσον αφορά την προώθηση της οικονομικής σύγκλισης υπέρ των ασθενέστερων οικονομιών.
3. Η συνεργασία με συνδέσμους φιλίας, φορείς φυσικά και νομικά πρόσωπα άλλων χωρών σε πλαίσια διεθνούς αλληλεγγύης και προαγωγής της διεθνούς ειρηνικής συνύπαρξης και της ισόρροπης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης
4. Οι δραστηριότητες κοινωνικού, αναπτυξιακού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα μέσα στην ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή για την ενίσχυση αναπτυσσόμενων χωρών σε κοινωνικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά και άλλα δρώμενα τέχνης, πολιτισμού, μνημείων κλπ.
5. Η συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις ή δράσεις για την προβολή των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα για την εξυπηρέτηση παρόμοιων στόχων σε συνεργασία με την Πολιτεία και φορείς της, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με συλλόγους, επιχειρήσεις, ιδιώτες, ινστιτούτα, ιδρύματα, ενώσεις, επιμελητήρια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κολέγια, σχολεία, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και διάφορους φορείς.
6. Οι εκδόσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και ειδικότερα η δημιουργία ιστοσελίδων και η παρέμβαση στο διαδίκτυο για τους ίδιους σκοπούς κ.α.
7. Η διοργάνωση ή συμμετοχή σε ημερίδες, ομιλίες, συνεντεύξεις, συνέδρια, εκθέσεις, φεστιβάλ, καμπάνιες, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων.
8. Η εκπόνηση και συμμετοχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.
9. Η ανάδειξη της γλώσσας, της ναυτιλίας, της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής και ναυπηγικής, των τεχνών, της μουσικής, της Ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, του αθλητισμού, των ιστορικών αρχαιολογικών και θρησκευτικών χώρων, των εθίμων και παραδόσεων κ.α.
10. Η ανάδειξη γεγονότων, επετείων, κλπ. που συνδέονται με τον Ελληνισμό με επίκεντρο την ιστορία, τα ήθη, έθιμα, γεγονότα και περιοχών στην Ελλάδα και διεθνώς.
11. Ο συντονισμός διαπρεπών Ελλήνων και φίλων της χώρας, καθώς και παρόμοιων φορέων και ιδρυμάτων, για ενέργειες σχετικές με τους ως άνω σκοπούς και η ένταξή τους στα μέλη του φορέα εφ’ όσον το επιθυμούν.
12. Η προβολή της χώρας ως τουριστικού και επενδυτικού προορισμού, ως παραγωγού προϊόντων και υπηρεσιών και ως φορέα παγκόσμιας πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς.
13. Η πιστοποίηση ποιότητας ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, η παροχή βραβείων για ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες κλπ.
14. Η ενίσχυση της ελληνικής ιστορικής ταυτότητας, ως λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και αλληλεγγύης, στο πλαίσιο και των οδηγιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης για διατήρηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων μέσα στην ενωμένη Ευρώπη .

Οι ως άνω δράσεις, στόχοι και σκοποί αναπτύσσονται από στελέχη, μελετητές, εξωτερικούς συνεργάτες και εταιρείες ή πρόσωπα που κατ΄ ανάθεση, συμφωνία, σύμβαση έργου ή εθελοντικά θα αναλάβουν κάθε σχετική εργασία. Ο « Επιμένων Ελληνικά» στηριζεί, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα « Ο Επιμένων Ελληνικά», « Επιμένων Ελληνικά», «Επιμένουμε Ελληνικά» «Ελληνικό Προϊόν», «Στηρίζω Ελλάδα», «Εμπιστεύομαι την Ελλάδα», «Επενδύω Ελλάδα, «Ψηφίζω Ελλάδα», «Πάω Ελλάδα» «Μαγική Ελλάδα», «Αγαπώ την Ελλάδα», «I Insist for Greece», «Insisting for Greece», «Greek Product», «I Support Greece»,«I Trust Greece», «Trust for Greece», « Invest in Greece» «I love Greece» «I Go Greece», «I Am for Greece, «I Love Greece», «Magic Greece» και άλλες συναφείς ονομασίες και μηνύματα κατά περίπτωση.