Σκοποί

Η σημερινή πλήρης ονομασία του φορέα μας είναι «Επιμένων Ελληνικά- Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Στήριξης Ελληνικών Επιχειρήσεων, Προϊόντων και Υπηρεσιών». Ο Ε.Ε. τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και έχει ως σκοπό τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών, με  προοπτική τη δημιουργία μιας μεγάλης οικογένειας πολλών δεκάδων ή εκατοντάδων χιλιάδων μεγάλων και μικρομεσαίων ελληνικών επιχειρήσεων και Ελλήνων καταναλωτών που θα αλληλοϋποστηρίζονται για αμοιβαίο όφελος και κυρίως για το καλό της χώρας μας.Η στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών με υποκατάσταση των εισαγωγών, μπορεί να επιφέρει έσοδα άνω των 10 δις για τη χώρα και να δημιουργήσει εκατοντάδες χιλιάδες θέσεις εργασίας. Για την επιτυχία ενός τέτοιου σημαντικού στόχου, ο Έλληνας καταναλωτής πρέπει να αποκτήσει ισχυρή εθνική καταναλωτική συνείδηση αλλά και να γνωρίζει ποιες είναι οι ελληνικές επιχειρήσεις, προϊόντα και υπηρεσίες έναντι των ξένων. Και αυτό μόνο ένας φορέας με την ιστορία, το κύρος, τον μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα και τους εθελοντές που τον πλαισιώνουν όπως ο «Επιμένων Ελληνικά» μπορεί να το επιτύχει.Ειδικότερα οι σκοποί και δράσεις του Ε.Ε.είναι οι ακόλουθοι.:

1..Η στήριξη και προώθηση των ελληνικών επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών

2. Η βεβαίωση και πιστοποίηση της ελληνικότητας επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών σύμφωνα με βασικές αρχές και συγκεκριμένες προϋποθέσεις που έχουν οριστεί.

3. Η συνεργασία με συλλογικούς φορείς,με Επιμελητήρια,Ενώσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων,συνδικαλιστικές οργανώσεις, την Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πολιτεία για της στήριξη της ελληνικής επιχειρηματικότητας, της ελληνικής παραγωγής και της στροφής των Ελλήνων καταναλωτών στην επιλογή ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών

4. Η συνεργασία με πολιτιστικούς φορείς και συνδέσμους φιλίας, με φυσικά και νομικά πρόσωπα άλλων χωρών στα πλαίσια διεθνούς αλληλεγγύης και προαγωγής της διεθνούς ειρηνικής συνύπαρξης και της ισόρροπης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης

5. Οι δραστηριότητες κοινωνικού, αναπτυξιακού και φιλανθρωπικού χαρακτήρα μέσα στην ελληνική επικράτεια και στην αλλοδαπή για την ενίσχυση αναπτυσσόμενων χωρών σε κοινωνικά, πολιτιστικά, εκπαιδευτικά, αναπτυξιακά και άλλα δρώμενα τέχνης, πολιτισμού, μνημείων κλπ.

6. Η συμμετοχή σε εγχώριες και διεθνείς εκθέσεις ή δράσεις για την προβολή των ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών και γενικότερα για την εξυπηρέτηση παρόμοιων στόχων σε συνεργασία με την Πολιτεία και φορείς της, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, με συλλόγους, επιχειρήσεις, ιδιώτες, ινστιτούτα, ιδρύματα, ενώσεις, επιμελητήρια, ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΙΕΚ, κολέγια, σχολεία, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και διάφορους φορείς.

7. Οι εκδόσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή και ειδικότερα η δημιουργία ιστοσελίδων και η παρέμβαση στο διαδίκτυο για τους ίδιους σκοπούς κ.α.

8. Η διοργάνωση ή συμμετοχή σε εκδηλώσεις,ημερίδες, ομιλίες, συνεντεύξεις, σεμινάρια, συνέδρια, εκθέσεις, φεστιβάλ, καμπάνιες, πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και άλλων εκδηλώσεων.

9.Οι βραβεύσεις ποιοτικών ελληνικών προϊόντων, καθώς και σχετικών δράσεων από φορείς, επιχειρήσεις και πρόσωπα

10.Η εκπόνηση και συμμετοχή προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης.

11.Η προώθηση και ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού,  των τεχνών, της μουσικής, της ελληνικής γραμματείας, της φιλοσοφίας, του αθλητισμού, των ιστορικών αρχαιολογικών και θρησκευτικών χώρων, των εθίμων και παραδόσεων, αρχιτεκτονικής και ναυπηγικής μας κληρονομιάς κ.α.

12. Η ανάδειξη γεγονότων, επετείων, κλπ. που συνδέονται με τον Ελληνισμό με επίκεντρο την ιστορία, τα ήθη, έθιμα, γεγονότα και περιοχών στην Ελλάδα και διεθνώς.

13. Ο συντονισμός διαπρεπών Ελλήνων και φίλων της χώρας, καθώς και παρόμοιων φορέων και ιδρυμάτων, για ενέργειες σχετικές με τους ως άνω σκοπούς και η ένταξή τους στα μέλη του φορέα εφ’ όσον το επιθυμούν.

14. Η προβολή της χώρας ως τουριστικού και επενδυτικού προορισμού, ως παραγωγού προϊόντων και υπηρεσιών και ως φορέα παγκόσμιας πολιτιστικής και πνευματικής κληρονομιάς.

15. Η πιστοποίηση ποιότητας ελληνικών προϊόντων και υπηρεσιών, η παροχή βραβείων για ποιοτικά ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες κλπ.

16. Η ενίσχυση της ελληνικής ιστορικής ταυτότητας, ως λίκνο του ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς και της κοινωνικής και οικονομικής συνοχής και αλληλεγγύης, για διατήρηση των εθνικών ιδιαιτεροτήτων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι ως άνω δράσεις, στόχοι και σκοποί αναπτύσσονται από στελέχη, μελετητές, εξωτερικούς συνεργάτες και εταιρείες ή πρόσωπα που κατ΄ ανάθεση, συμφωνία, σύμβαση έργου ή εθελοντικά θα αναλάβουν κάθε σχετική εργασία. Ο « Επιμένων Ελληνικά» στηριζεί, μεταξύ άλλων, τα εμπορικά σήματα « Ο Επιμένων Ελληνικά», « Επιμένων Ελληνικά», «Επιμένουμε Ελληνικά» «Ελληνικό Προϊόν», «Στηρίζω Ελλάδα», «Εμπιστεύομαι την Ελλάδα», «Επενδύω Ελλάδα, «Ψηφίζω Ελλάδα», «Πάω Ελλάδα» «Μαγική Ελλάδα», «Αγαπώ την Ελλάδα», «I Insist for Greece», «Insisting for Greece», «Greek Product», «I Support Greece»,«I Trust Greece», «Trust for Greece», « Invest in Greece» «I love Greece» «I Go Greece», «I Am for Greece, «I Love Greece», «Magic Greece» και άλλες συναφείς ονομασίες και μηνύματα κατά περίπτωση.