ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.

ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.

Με τον Επιμένων Ελληνικά και οι υδατοκαλλιέργειες ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε.
Με τη “Βεβαίωση Ελληνικότητας” του Επιμένων Ελληνικά πορεύεται και η ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε., μια ανερχόμενη εμπορική & παραγωγική εταιρία με κύρια δραστηριότητα την υδατοκαλλιέργεια ευρύαλων μεσογειακών ιχθύων.
Η ΣΑΩ Α.Β.Ε.Ε. διακρίνεται για τα εξαιρετικά της προϊόντα, για για ευσυνειδησία, επαγγελματισμό και κοινωνική ευαισθησία σε όλες τις εμπορικές και παραγωγικές της δραστηριότητες. Ατενίζει το μέλλον με δημιουργική ανησυχία, με στήριγμα τις 3 θεμελιώδεις αρχές της: εγγυημένη ποιότητα, σωστή διαχείριση, υγιή ανάπτυξη.
Ιστορία
Η ΣΑΩ ιδρύθηκε το 2003 με κύρια δραστηριότητα την υδατοκαλλιέργεια και την εμπορία νωπών αλιευμάτων. Ειδικεύεται στην παραγωγή ευρύαλων μεσογειακών ιχθύων: τσιπούρα, λαβράκι, μυτάκι, φαγκρί. Αν και έχει διαμορφώσει εξαγωγικό κυρίως χαρακτήρα, διατηρεί σταθερά την παρουσία της και στην εγχώρια αγορά σε συγκεκριμένα σημεία πώλησης στην Ελλάδα.
Το όνομά της είναι εμπνευσμένο από την αρχαία Ελλάδα. Η ΣΑΩ ήταν Νηρηίδα, μία από τις 51 κόρες του Νηρέα και της Δωρίδας. Οι Νηρηίδες ήταν θαλασσινές νύμφες κάθε μια από τις οποίες αντιπροσώπευε και ένα ξεχωριστό χαρακτηριστικό ή ιδιότητα της θάλασσας. Η ΣΑΩ ήταν η φιλεύσπλαχνη νύμφη, προστάτιδα των ναυτικών και αρωγός των ναυαγών.
Η έδρα της εταιρίας βρίσκεται στην Πάτρα ενώ οι ιχθυοτροφικές μονάδες στις εκβολές του Αχελώου, στην ευρύτερη περιοχή του συμπλέγματος λιμνοθαλασσών Μεσολογγίου-Αιτωλικού, σε μια ζώνη υπό το καθεστώς προστασίας διεθνών συμβάσεων (Natura 2000, Ramsar Convention on Wetlands).
Η συσκευασία και τυποποίηση των προϊόντων γίνεται στο συσκευαστήριο της εταιρίας που αποτελεί και το διοικητικό κέντρο ελέγχου της παραγωγής και της διακίνησης των προϊόντων της. Η δομή αυτή επιτρέπει μια πιο ευέλικτη και λειτουργική οργάνωση της εμπορικής της δραστηριότητας.
Τα προϊόντα της εταιρίας διατίθενται νωπά, επεξεργασμένα (απεντερωμένα) και μεταποιημένα (φιλέτα , καπνιστά, αλίπαστα). Όλες οι διαδικασίες που ακολουθούνται είναι πιστοποιημένες κατά ISO 22000.
Στόχοι της εταιρίας είναι η υγιής και προοδευτική ανάπτυξη, η καθετοποίηση της παραγωγής της, η εισαγωγή καινοτόμων προϊόντων στην γραμμή παραγωγής της, η υποστήριξη κοινωνικών δράσεων για την τοπική ευημερία καθώς επίσης και η αναζήτηση και εφαρμογή καινοτόμων και αποτελεσματικών πρακτικών παραγωγής με προτεραιότητα τη διασφάλιση του φυσικού περιβάλλοντος και την ευζωία των ψαριών.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Add Comment0