ΜΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Ο.Ε.

ΜΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Ο.Ε.

ΜΥΛΟΙ ΑΦΟΙ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Ο.Ε.

Στο μητρώο του Επιμένων Ελληνικά έχουν εγγραφεί πρόσφατα οι ΜΥΛΟΙ ΑΔΕΛΦΩΝ ΑΝΔΡΕΑ ΣΑΠΟΥΝΤΖΗ Ο.Ε. μία 100% ελληνική εταιρεία με μακρόχρονη παρουσία την παραγωγή και εμπορία αλεύρων και άλλων προϊόντων σίτου αποκλειστικά με ελληνικά σιτηρά.
Η παραγωγική μονάδα της εταιρείας που έχει παράδοση 130 χρόνων και έχει ιδρυθεί από τον Γεώργιο Σαπουντζή, είναι εγκατεστημένη στην Ελασσόνα της Λάρισας και προωθεί με επιτυχία τα υψηλού επιπέδου ποιοτικά προϊόντα της σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Add Comment0