Μίχαλος: Ανάγκη να επιταχυνθεί και να διευρυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών μικρομεσαίων και περιφερειακών επιχειρήσεων

Μίχαλος: Ανάγκη να επιταχυνθεί και να διευρυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών μικρομεσαίων και περιφερειακών επιχειρήσεων

Μίχαλος: Ανάγκη να επιταχυνθεί και να διευρυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών μικρομεσαίων και περιφερειακών επιχειρήσεων

«Στο τρένο της ψηφιακής εποχής υπάρχει χώρος για τις Περιφερειακές Επιχειρήσεις. Και μπορούμε να το προλάβουμε. Με συγκροτημένη εθνική στρατηγική, με συνεργασία και συνένωση δυνάμεων». Αυτό ανέφερε ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων και του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών Κωνσταντίνος Μίχαλος στο 8ο Συνέδριο Περιφερειακής Ανάπτυξης που πραγματοποιείται στην Πάτρα.

Ο κ. Μίχαλος υπογράμμισε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων αποτελεί τη σημαντικότερη πρόκληση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας και πρόσθεσε ότι έχουμε χάση, ήδη, αρκετό έδαφος στον διεθνή και ευρωπαϊκό ψηφιακό ανταγωνισμό.

Όπως είπε, το 2020 η Ελλάδα βρίσκεται στην 27η θέση του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – καταλαμβάνοντας την ίδια θέση με αυτή που είχε το 2019, ενώ το 2018 ήταν 28η, γι’ αυτό, πρόσθεσε ο ίδιος, «υπάρχει ανάγκη όχι μόνο να επιταχυνθεί, αλλά και να διευρυνθεί ο ψηφιακός μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων – ιδιαίτερα των Μικρομεσαίων και Περιφερειακών επιχειρήσεων».

Στη συνέχεια υπογράμμισε ότι η δυνατότητα ψηφιακού μετασχηματισμού των επιχειρήσεων της ελληνικής περιφέρειας θα εξαρτηθεί από την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων στους τομείς: ενθάρρυνση επενδύσεων, ψηφιακές δεξιότητες, ρυθμιστικό πλαίσιο και υποδομές, ψηφιακή διακυβέρνηση, «αλλά και από την ενεργοποίηση όλων μας. Της Πολιτείας και της Αυτοδιοίκησης, της επιστημονικής κοινότητας, των φορέων της αγοράς».

Ο ρόλος των επιμελητηρίων

Τα επιμελητήρια, είπε ο πρόεδρος, έχουν αναλάβει από πολύ νωρίς ουσιαστικές πρωτοβουλίες, με στόχο να στηρίξουν την ψηφιακή μετάβαση της ελληνικής οικονομίας. Πιο αναλυτικά ανέφερε τα εξής:

* Υλοποιούνται συστηματικά δράσεις, με σκοπό την ενημέρωση και την επιμόρφωση επιχειρηματιών και στελεχών, σε θέματα όπως η διαχείριση και η ασφάλεια δεδομένων, η αποδοτική χρήση των social media για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, κ.ά.

* Τα επιμελητήρια είναι από τους πρώτους φορείς που ανέπτυξαν υπηρεσία απομακρυσμένης ψηφιακής υπογραφής για τα μέλη μας.

* Πρωταγωνιστούν στην υποστήριξη της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, μέσα από τη δημιουργία δομών, δικτύων και υπηρεσιών.

* Ανέλαβαν τον ψηφιακό μετασχηματισμό του ΓΕΜΗ και τη λειτουργία της Υπηρεσίας Μιας Στάσης, η οποία επιτρέπει την online σύσταση μιας νέας επιχείρησης εντός λίγων ωρών.

* Αναλαμβάνουν ουσιαστικές πρωτοβουλίες στο χώρο της δια βίου μάθησης, υλοποιώντας συγχρηματοδοτούμενο έργο για την κατάρτιση και πιστοποίηση ψηφιακών δεξιοτήτων 15.000 εργαζομένων στον ιδιωτικό τομέα.