Η σημερινή πραγματικότητα

Ο Επιμένων Ελληνικά, επανέρχεται δυναμικά στις επάλξεις για τη στήριξη των ελληνικών επιχειρήσεων προϊόντων και υπηρεσιών, των Ελλήνων επιχειρηματιών και των  εργαζομένων. Αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες βοηθάμε την οικογένειά μας, τους συγγενείς, τους φίλους, τους δικούς μας ανθρώπους, δίνουμε ανάσα ζωής στην Ελληνική οικονομία. Το μήνυμα αυτό έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτό από την Ελληνική κοινωνία, με συνέπεια τη μαζική στροφή των καταναλωτών στα εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες, όπως αποδεικνύεται από πολλές έρευνες αλλά και την έμφαση που δίνουν οι επιχειρήσεις στην ελληνικότητά τους, αληθινή ή αμφιλεγόμενη. Όμως, η καταναλωτική αυτή στροφή, έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από πολλούς εισαγωγείς, ή και ξένες επιχειρήσεις οι οποίες, απλώς επικολλούν μια ελληνική σημαία στις συσκευασίες των προϊόντων που εμπορεύονται ή σε εμφανή σημεία του εμπορικού τους σήματος. Για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος, στα τέλη του 2014 δημιουργήθηκε η πιστοποίηση σήματος ελληνικών προϊόντων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στη σχετική ιστοσελίδα www.greekmark.gov. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρονται τα εξής ;

«Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των  παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητα μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών των ελληνικών προϊόντων»

 

 

Παρ’ όλες τις αρχικές καλές προθέσεις, στην πράξη το Ελληνικό σήμα έχει ατονήσει ή και ακυρωθεί, αφού έχει περιοριστεί στην πιστοποίηση  μόνο τεσσάρων κατηγοριών Ελληνικών προϊόντων :  τα γαλακτομικά και τα αναψυκτικά που πιστοποιήθηκαν το 2015, καθώς και το παρθένο ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές που πιστοποιήθηκαν το 2018. Γεγονός είναι ότι, ιδιαίτερα τον τελευταίο καιρό, η παραπλανητική χρησιμοποίηση της ετικέτας με τη αυθαίρετη χρησιμοποίηση της Ελληνικής σημαίας έχει κορυφωθεί.

 

 

Ο Ε.Ε. αντιστέκεται δυναμικά σε αυτή την αρνητική εξέλιξη και έχει επιτύχει σημαντικό σχετικό έργο, παρ’ όλο που η πολιτεία ανέχεται στην πράξη την παραπλανητική διαφήμιση δήθεν Ελληνικών επιχειρήσεων και προϊόντων. Η  επιτυχία του Ε.Ε. οφείλεται  στο ιστορικό του κύρος, την τεχνογνωσία, την ευελιξία, την ανεξαρτησία και τις προσπάθειες των εθελοντών του αλλά και στο γεγονός ότι, εκτός από πιστοποίηση σήματος Ελληνικού προϊόντος που προϋποθέτει ιδιαίτερα πολύπλοκες και δυσκίνητες διαδικασίες, χορηγεί Βεβαίωση Ελληνικής επιχείρησης, με τις ακόλουθες απλές,αυστηρά ελεγχόμενες βασικές προϋποθέσεις :

1.Η επιχείρηση να έχει έδρα, φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις στην Ελληνική επικράτεια.

2.Το μετοχικό της κεφάλαιο να ανήκει σε ποσοστό τουλάχιστον 50% σε Έλληνες, Κύπριους ή Ομογενείς.

3. Οι Έλληνες εργαζόμενοι στην επιχείρηση ή στον όμιλο επιχειρήσεων, να είναι περισσότεροι του 70% του συνολικού αριθμού των απασχολούμενων.

4. Τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες της επιχείρησης να έχουν Ελληνική προέλευση σε ποσοστό άνω του 50% της αξίας τους.

Ο Ε.Ε. παρέχει επίσης βεβαίωση «Ελληνικής επιχείρησης παραδοσιακών προϊόντων», με τις ως άνω προϋποθέσεις και επιπροσθέτως : «Το συγκεκριμένο προϊόν να παράγεται με παραδοσιακές μεθόδους και κατά 70% με παραδοσιακά υλικά τοπικής πρωτογενούς παραγωγής».

 

 

Η ανάγκη επανδραστηριοποίησης αυτών που επέμεναν και Επιμένουν Ελληνικά, που στηρίζουν την ελληνική οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ταυτότητα, μέσα και στα πλαίσια της ισόρροπης ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης είναι σήμερα αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Γι΄ αυτό και ο "Επιμένων Ελληνικά- Μη Κερδοσκοπικός Οργανισμός Στήριξης Ελληνικών Επιχειρήσεων, Προϊόντων και Υπηρεσιών», τώρα και υπό την Αιγίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ανοίγει και πάλι τον ίδιο δρόμο, με νέες δυνάμεις και αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες, για να συμπορευθούμε μαζί και να στηρίξουμε το σπίτι μας στο σήμερα και στο αύριο. Σήμερα όσο ίσως ποτέ άλλοτε η παρουσία του ΕΠΙΜΕΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΑ είναι απαραίτητη. Σε μια χώρα που η οικονομία της προσπαθεί να ανακάμψει, οι επιχειρήσεις να επιβιώσουν και ο Έλληνας πολίτης να διασφαλίσει τη δουλειά του, εμείς είμαστε δίπλα στον Έλληνα επιχειρηματία,τον επαγγελματία,τον βιοτέχνη, τον έμπορο,τον εργαζόμενο, τον αγρότη, τον Έλληνα παραγωγό και καταναλωτή.