Η ανάγκη κατοχύρωσης της ελληνικότητας επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών και ο Επιμένων Ελληνικά

Η ανάγκη κατοχύρωσης της ελληνικότητας επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών και ο Επιμένων Ελληνικά

Η ανάγκη κατοχύρωσης της ελληνικότητας επιχειρήσεων, προϊόντων και υπηρεσιών και ο Επιμένων Ελληνικά

Η  στήριξη των ελληνικών προϊόντων και επιχειρήσεων είναι σήμερα αναγκαία όσο ποτέ άλλοτε. Αγοράζοντας ελληνικά προϊόντα και υπηρεσίες,στηρίζοντας τις ελληνικές επιχειρήσεις, βοηθάμε την οικογένειά μας, τους συγγενείς, τους φίλους, τους δικούς μας ανθρώπους, δίνουμε ανάσα ζωής στην ελληνική οικονομία. Το μήνυμα αυτό έχει γίνει ευρύτατα αποδεκτό από την ελληνική κοινωνία, με συνέπεια τη μαζική στροφή των καταναλωτών στα εγχώρια προϊόντα και υπηρεσίες, όπως αποδεικνύεται από πολλές έρευνες αλλά και την έμφαση που δίνουν οι επιχειρήσεις στην ελληνικότητά τους, αληθινή ή αμφιλεγόμενη. Όμως, η καταναλωτική αυτή στροφή, έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευσης από πολλούς εισαγωγείς, ή και ξένες επιχειρήσεις οι οποίες, απλώς επικολλούν μια ελληνική σημαία στις συσκευασίες των προϊόντων που εμπορεύονται ή σε εμφανή σημεία του εμπορικού τους σήματος και των διαφημιστικών τους μηνυμάτων. Για την αντιμετώπιση του σχετικού προβλήματος, στα τέλη του 2014 δημιουργήθηκε η πιστοποίηση σήματος ελληνικών προϊόντων από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή. Στη σχετική ιστοσελίδα www.greekmark.gov. του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων αναφέρονται τα εξής ;

«Το Ελληνικό Σήμα πιστοποιεί την προέλευση προϊόντων και υπηρεσιών παράγονται στην Ελλάδα. Αποτελεί επίσημο Σήμα του Ελληνικού Κράτους και απονέμεται με βάση τους Κανονισμούς Απονομής, ξεχωριστά για κάθε κατηγορία προϊόντων και υπηρεσιών. Σκοπός του είναι η εδραίωση της εμπιστοσύνης των καταναλωτών στα προϊόντα που δηλώνονται ελληνικά και η αποφυγή φαινομένων παραπλάνησης τους, η προστασία των συμφερόντων των  παραγωγών από απομιμήσεις και αθέμιτο ανταγωνισμό, καθώς και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων και της επιχειρηματικότητα μέρος της οποίας αποτελούν οι μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις παραγωγών των ελληνικών προϊόντων»

Παρ’ όλες τις αρχικές καλές προθέσεις, στην πράξη το Ελληνικό σήμα έχει ατονήσει ή και ακυρωθεί, αφού έχει περιοριστεί στην πιστοποίηση  μόνο τεσσάρων κατηγοριών Ελληνικών προϊόντων : τα γαλακτομικά και τα αναψυκτικά που πιστοποιήθηκαν το 2015, και το παρθένο ελαιόλαδο και οι επιτραπέζιες ελιές που πιστοποιήθηκαν το 2018. Γεγονός είναι ότι, η πιστοποίηση σήματος ελληνικού προϊόντος προϋποθέτει ιδιαίτερα πολύπλοκες, δυσκίνητες και υψηλού κόστους διαδικασίες, έτσι ώστε να μην προωθείται στην πράξη. Επί πλέον, δεν μπορεί να χορηγηθεί σε ελληνικές επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών,τουρισμού, επισιτισμού, εκπαίδευσης, τεχνολογίας  κλπ. Το υπαρκτό κενό, εκμεταλλεύονται ξένες πολυεθνικές με την παραπλανητική χρησιμοποίηση της ελληνικής σημαίας σε προθήκες, ετικέτες και διαφημίσεις τους, γεγονός που δημιουργεί σύγχυση στους Έλληνες καταναλωτές. Σύμφωνα με το Νόμο 851/1978, άρθρο 6 παρ. δ και άρθρο 8, η χρησιμοποίηση της ελληνικής σημαίας για διαφημιστικούς ή εμπορικούς σκοπούς απαγορεύεται ρητώς και με τον ίδιο νόμο προβλέπονται κυρώσεις για τους παραβάτες. Όμως, ο νόμος αυτός παραβιάζεται κατά συρροή με προκλητικές περιπτώσεις όπως αυτή των super market Lidl που χρησιμοποιούν την ελληνική σημαία σε όλες τις διαφημιστικές τους καταχωρήσεις. Από πολλές επιχειρήσεις επίσης χρησιμοποιούνται φράσεις όπως «ελληνικό προϊόν», «προϊόν της ελληνικής γης», «ελληνικά ζυμαρικά», «ελληνικό μέλι» «made in Greece», κλπ. Η πρακτική αυτή πρέπει να απαγορευτεί και για τον σκοπό αυτό οφείλει το κράτος να προβεί σε κατάλληλες ενέργειες και κυρίως να ορίσει φορείς όπως ο Επιμένων Ελληνικά για την «πιστοποίηση ελληνικού προϊόντος» και τη «βεβαίωση ελληνικής επιχείρησης». Η αποτελεσματική κατοχύρωση της ελληνικότητας των επιχειρήσεων και προϊόντων, εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας σε επίπεδα άνω του 3% του ΑΕΠ , με τη διαπίστωση αυτή να αποτελεί και το ισχυρότερο επιχείρημα για την ενεργό στήριξη και δραστηριοποίησή του Επιμένων Ελληνικά.