ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΒ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε: Δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΒ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε: Δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΒ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε: Δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου

Η Διοίκηση και το προσωπικό του Γενικού Νοσοκομείου Κορίνθου εκφράζει ολόψυχα τις ευχαριστίες της στην εταιρεία ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ – Χ.Β. ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.-μέλος του “Επιμένων Ελληνικά”, για την μεγάλη ευαισθησία και το ανθρώπινο πρόσωπο της στην κοινωνία, θεωρώντας καθήκον της να ενισχύσει το σύστημα υγείας, στις έκτακτες ανάγκες που διέρχεται η χώρας μας, με μια τεράστια δωρεά ειδών ειδικού νοσοκομειακού εξοπλισμού στο Γ.Ν. Κορίνθου και συγκεκριμένα :
Αυτόματο μοριακό αναλυτή CeneXpert του οίκου Cepheid των ΗΠΑ για ποιοτική ανίχνευση του SARS-COV-2 του ιού που προκαλεί το Covid-19, της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΙΑΤΡΙΚΗ ΑΕ.
Θάλαμο κάθετης νηματικής ροής, βιολογικής ασφάλειας CLASSII μοντέλο ΒΙΟ ΙΙ ADVANCE PLAUS 4 και βάσης στήριξης 770mm της εταιρείας ΤΕΧΝΟΔΙΑΓΝΩΣΗ Μ ΕΠΕ Techno Lad0020.
Κλίβανο επώασης του οίκου Memmert τύπος ΙΝm 110 (single display) χωρητικότητας 108 L προέλευσης Γερμανίας της εταιρείας ΦΟΙΝΙΞ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ.
Επικροτούμε και θαυμάζουμε την αλληλεγγύη της πιο πάνω χορηγού μας απέναντι στην κοινωνία, όπως αποδεικνύεται από την ανωτέρω κοινωνική προσφορά της. Γνωστοποιούμε επίσης ότι πολύ σύντομα, με την παραλαβή του παραπάνω εξοπλισμού, το Γ.Ν. Κορίνθου θα έχει την δυνατότητα εντός χρονικού διαστήματος μιας περίπου ώρας να εξάγει αποτελέσματα για τους εκτάκτως προσερχόμενους στο νοσοκομείο μας ασθενείς.
Η ΕΥΡΩΠΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΗ ΧΒ ΤΣΑΟΥΣΗΣ Α.Ε:Η είναι μαι αμιγώς ελληνική επιχείρηση – μέλος του Επιμένων Ελληνικά, που τιμά με τη δράση της την ελληνική παραγωγή και δείχνει έμπρακτα την αλληλεγγύη της στους συμπατριώτες μας στη δύσκολη σημερινή περίοδο της πανδημίας.

Add Comment0