Διαδικτυακή εκδήλωση και με φυσική παρουσία: Αξιοποίηση ESG κριτηρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διαδικτυακή εκδήλωση και με φυσική παρουσία: Αξιοποίηση ESG κριτηρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Διαδικτυακή εκδήλωση και με φυσική παρουσία: Αξιοποίηση ESG κριτηρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Δευτέρα 16 Μαΐου | 15.00

Αξιοποίηση ESG κριτηρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα-HDB, το Ε.Β.Ε.Α. και το Enterprise Europe Network σας προσκαλούν να συμμετέχετε στην υβριδική εκδήλωση που διοργανώνει το Ε.Β.Ε.Α. τη Δευτέρα 16 Μαΐου στις 15.00, με φυσική παρουσία στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας Κωνσταντίνος Μίχαλος (Αμερικής 8, Αθήνα) ή διαδικτυακά μέσω Teams. Η εκδήλωση έχει τον τίτλο: Αξιοποίηση ESG κριτηρίων από μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ένα πάνελ έμπειρων στελεχών από την Ernst & Young Ελλάδος, το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου και την ταχέως   αναπτυσσόμενη Ελληνική consulting εταιρία ResNovae εξειδικευμένη στο ESG, θα σας καθοδηγήσουν στο πώς να δημιουργήσετε τη στρατηγική σας βασισμένη σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά κριτήρια, όπως και εταιρικής διακυβέρνησης, το βαθμό σημαντικότητας τους, καθώς επίσης και πώς μπορούμε να τα μετρήσουμε και να τα παρουσιάσουμε.

Για την παρακολούθηση της εκδήλωσης απαιτείται η προεγγραφή σας. Για να συμμετέχετε είτε δια ζώσης ή διαδικτυακά μπείτε στο site του Ε.Β.Ε.Α. (https://acci.gr/events/)

Πηγή: https://acci.gr/events/